Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Kỹ thuật viết content hay nên biết

Content hay là như thế nào? Content hay có lẽ là một khái niệm khó có thể định nghĩa một cách chính xác được. Không ai có thể khẳng định với bạn 100% rằng đâu sẽ là chuẩn mực quyết định nội dung bài viết đó là rất hay. Tuy nhiên, nhìn chung một contentĐọc tiếp “Kỹ thuật viết content hay nên biết”

Blog Cities Code – Tự học css và html

Blog cities code là nơi mà mình gom kiến thức về CSS và HTML mà mình học được. Đối với nhiều người thì đây chỉ là những mã hàm đơn giản trang trí trang web nhưng đối với một số khác lại rất khó khăn khi tiếp cận. Thấu hiểu điều đó nên mình tạoĐọc tiếp “Blog Cities Code – Tự học css và html”