Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Chia sẽ khóa học rèn luyện bản thân trên Unica

Khóa học rèn luyện bản thân mà mình nói ở đây chính là yoga, thiền, võ thuật, đàn, hát…v.v. Cũng như phần trước mình có chia sẻ khóa học Unica với mãng kiến thức chủ yếu là marketing thì ở đây sẽ tập trung vào phần còn lại của cuộc sống.

Tải miễn phí:

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 16.Tư duy đột phá

https://drive.google.com/drive/folders/1rpaHC-DJSCUUXgMtJPnE9C5aIChJO56l[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 16.Tư duy đột phá – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 15.Yoga giảm eo giữ dáng

https://drive.google.com/drive/folders/1mClLc6xXSc_rg_jj6fUMnB-3KYpNamP3[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 15.Yoga giảm eo giữ dáng – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 14.Yoga bầu – Mẹ khỏe mạnh con an nhiên

https://drive.google.com/drive/folders/1HivEr2eUxV-FBXZnhKbDEgnFkLbnk5KX[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 14.Yoga bầu – Mẹ khỏe mạnh con an nhiên – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 13.Yoga 30 ngày

https://drive.google.com/drive/folders/1XnvNHK72m76lRmEbbuXTTYRePgkWfdZv[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 13.Yoga 30 ngày, con người mới – toàn diện trong ngoài – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 12.Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thế giới phẳng

https://drive.google.com/drive/folders/1c8vTgBLgafPdUJmdP2EwmNFeIWB577Ii[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 12.Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thế giới phẳng – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 11.Trở thành nghệ sĩ tán gái bậc thầy

https://drive.google.com/drive/folders/1IAYDrOfneRXTWqwqL5re83Dd6xR-P81Z[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 11.Trở thành nghệ sĩ tán gái bậc thầy – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 10.Trở thành ảo thuật gia chỉ trong 21 ngày

https://drive.google.com/drive/folders/1fBJCL2h8nsMPRSuoCUvOaJIHa333KclP[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 10.Trở thành ảo thuật gia chỉ trong 21 ngày – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 09.Nghệ thuật thuyết trình thuyết phục

https://drive.google.com/drive/folders/11kBrQtBIEg3uzmkbqjOxbzWLyUzshW5M[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 09.Nghệ thuật thuyết trình thuyết phục – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 08.Nghệ thuật quyến rũ bạn đời

https://drive.google.com/drive/folders/1yQTMzR3wzj0whiyFnj1PrWBlOJDkxF08[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 08.Nghệ thuật quyến rũ bạn đời – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 07.Làm chủ tuổi 20

https://drive.google.com/drive/folders/1GgmLi_kdWO3hyFXWl3Fu9zoIlYi5-JXO[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 07.Làm chủ tuổi 20 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 06. Khóa học 25 chiêu thức phát triển kỹ năng giao tiếp chinh phục bất kì ai

https://drive.google.com/drive/folders/13ki2jTmCAd_crbeko3TmNbnF4Z_X0tPq[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 06. Khóa học 25 chiêu thức phát triển kỹ năng giao tiếp chinh phục bất kì ai – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 05.DISC – Thấu hiểu bản thân – Xây dựng đội nhóm thành công

https://drive.google.com/drive/folders/15qRdOZZ8rf3yhm3kFI01SmuLTAWHPnt6[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 05.DISC – Thấu hiểu bản thân – Xây dựng đội nhóm thành công – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 04.Bí quyết viết CV – Dự phỏng vấn

https://drive.google.com/drive/folders/1paWW7Mc6oHHfIg2Rlh5t4_XoSvTZkSK-[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 04.Bí quyết viết CV – Dự phỏng vấn – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 03.Bí quyết huy động vốn thông minh từ con số 0

https://drive.google.com/drive/folders/1X6lB9tUFmKOaQ77_SP1djXWHeHMDnfLq[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 03.Bí quyết huy động vốn thông minh từ con số 0 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 02.Bí quyết giúp người cận thị giảm 2 – 4 độ

https://drive.google.com/drive/folders/1qKJz742JwEqzJvkCK-eOE2Zf8o0yrMHn[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 02.Bí quyết giúp người cận thị giảm 2 – 4 độ – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 01.25 cách làm đẹp da

https://drive.google.com/drive/folders/1LP8462oQ9dodFTdjcvvcD9wo4cWPFTcx[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 01.25 cách làm đẹp da, trắng sáng, trị mụn – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 20.Rèn luyện trí tuệ cảm xúc cho con

https://drive.google.com/drive/folders/1VYfmc38XYRHpfN0GIwIVOz4Ydo3wGJEZ[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 20.Rèn luyện trí tuệ cảm xúc cho con – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 04.Dạy trẻ học Toán theo phương pháp Glenn Doman

https://drive.google.com/drive/folders/1ThrPvvZ08kPkvs8mCY_hbsgc_gErei–
[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 05.Guitar fingerstyle nâng cao cùng haketu

https://drive.google.com/drive/folders/1F4bBi2BBSf0uAsSZD99Jpbrv7P4FVD7B[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 05.Guitar fingerstyle nâng cao cùng haketu – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 01.30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả

https://drive.google.com/drive/folders/1YHkWMINYG9J_vsVzHWadIXItxAA-QOAU[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 01.30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 17.Nghệ thuật quyến rũ căn bản

https://drive.google.com/drive/folders/1_G6rGNbHxBZlHEnVczLMvPGXca3-cudH[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 17.Nghệ thuật quyến rũ căn bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 06.Hài hước nơi công sở

https://drive.google.com/drive/folders/1KxM0cB-nWWdDVFrUhw7oD_nnPRHHtSnw[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 06.Hài hước nơi công sở – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 12.Kỹ năng xin việc bảo đảm đậu

https://drive.google.com/drive/folders/1OUc_T3p4CW2R4S2qnWHHhrVPpNB1taPf[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 12.Kỹ năng xin việc bảo đảm đậu – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 11.Kỹ năng viết CV chinh phục nhà tuyển dụng

https://drive.google.com/drive/folders/1R5nUHfyQ0J2pJFCVhy9mTJobyiOdwH8t[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 11.Kỹ năng viết CV chinh phục nhà tuyển dụng – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM
[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 09. Kỹ năng tư duy sáng tạo

https://drive.google.com/drive/folders/1DpVLUKN4Do7NYX9WPbuGUJWiiHUzZkbQ[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 09. Kỹ năng tư duy sáng tạo – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 08. Kỹ năng tư duy phản biện

https://drive.google.com/drive/folders/1bghCCR2bh5wy_e6u2EUa4L9xi5KR1W49[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 08. Kỹ năng tư duy phản biện – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 13.Khóa học – Làm chủ kỹ năng mềm(Lamchutuoi20.com)

https://drive.google.com/drive/folders/1aEWzzRPkVjRai3HScNj3RiVuPHaoflhE[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 13.Khóa học – Làm chủ kỹ năng mềm(Lamchutuoi20.com) – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 27.. Kỹ năng phục vụ khánh hàng qua điện thoại

https://drive.google.com/drive/folders/1gVaeRLQbpHHn1hEEP4pip3YNZdgFVRQ_[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 27.. Kỹ năng phục vụ khánh hàng qua điện thoại – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 07.Kỹ năng làm việc ở công ty nước ngoài

https://drive.google.com/drive/folders/1plQfCnYXWuaRQ396i4YwQIFHur0XfpxF[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 07.Kỹ năng làm việc ở công ty nước ngoài – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 15.Làm chủ giọng nói để thành công hơn trong công việc

https://drive.google.com/drive/folders/1x67Ax4XL2hzy5S2JwPKhyxUgfAI5HznM[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 15.Làm chủ giọng nói để thành công hơn trong công việc – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 14.Làm chủ cảm xúc trong mọi hoàn cảnh

https://drive.google.com/drive/folders/1RLrksg8DsuiABBmY5eb5wqwZpGpqmPzU[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 14.Làm chủ cảm xúc trong mọi hoàn cảnh – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 10.Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng

https://drive.google.com/drive/folders/1skrvcfd8Uyah2fQfwG8Vkp-Cp-fhWjKk[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 10.Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 18.Phong thủy căn bản

https://drive.google.com/drive/folders/1bQNsYPZ3AI2W2CAnkl43mXaKEM8H1Obe[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 18.Phong thủy căn bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 16

https://drive.google.com/drive/folders/15u5Z0CC99X8wJ1MIJ7-T6_3TEmKbeo2C[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 16,Làm sao để trẻ an toàn và dạy con cách tự vệ – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 26.Xac dinh tinh cach voi MBTI

https://drive.google.com/drive/folders/1SLd35hh4aYQzFsW09u8ZZnmCmyNt12Iq[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 26.Xac dinh tinh cach voi MBTI – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 24.Tâm lý học thuyết phục

https://drive.google.com/drive/folders/1y8hEuVCN4lTeQIdB_FmjJEogxwjQbxns[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 24.Tâm lý học thuyết phục – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 21.Sống có ý nghĩa

https://drive.google.com/drive/folders/12nv5VBYZXgMxGASVIJrTh8CmAkogKkSn[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 21.Sống có ý nghĩa – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 22.Tán đổ người mình thích trong 30 ngày

https://drive.google.com/drive/folders/1r5vB9cooPyJ34op19yC0Qtl5QD6q4q6l[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 22.Tán đổ người mình thích trong 30 ngày – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 19.Quản lý thời gian bằng công nghệ số

https://drive.google.com/drive/folders/1pzFlpbcIy9IN4aYgrlVHYVia94VXbFx_[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 19.Quản lý thời gian bằng công nghệ số – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 25.Thay đổi hành vi và động lực bằng yếu tố tâm lý

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ep3j1odtQtRMUfyR8Q5W03pqpaQMp0K[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 25.Thay đổi hành vi và động lực bằng yếu tố tâm lý – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 23.Tạo động lực cho nhân viên

https://drive.google.com/drive/folders/10jRC2uqoks1nyOe6HbaY19vZvc9LO3oX[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 23.Tạo động lực cho nhân viên – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 03.Cho con ăn đúng cách

https://drive.google.com/drive/folders/1gfe-gQB66TxpO9J25SkC_saEvh67DBg5[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 03.Cho con ăn đúng cách – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 02.Cách tự vệ khi bị tấn công bằng nón bảo hiểm

https://drive.google.com/drive/folders/115VI1aRdlzWiExBQL0jJeQ2Gn-8fkkKq[PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NUÔI DẠY CON CÁI] 02.Cách tự vệ khi bị tấn công bằng nón bảo hiểm – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

UNICA – Sexy Dance – Tạo đường cong quyến rũ

https://drive.google.com/drive/folders/1njDekUDklg9gqK9z06NqjUM9faMlngucUNICA – Sexy Dance – Tạo đường cong quyến rũ – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[ÂM NHẠC] Học đệm hát Guitar với những ca khúc Tiếng Anh bất hủ

https://drive.google.com/drive/folders/1ihoCOf504QGfRUfnchj1OBIZNkLe7NAr[ÂM NHẠC] Học đệm hát Guitar với những ca khúc Tiếng Anh bất hủ – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[ÂM NHẠC] Học Độc tấu Guitar trong 36 ngày

https://drive.google.com/drive/folders/1JAVnzreoi60HaEBShQAwIEYrg36jEXkP[ÂM NHẠC] Học Độc tấu Guitar trong 36 ngày – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[ÂM NHẠC] Fingerstyle guitar nâng cao

https://drive.google.com/drive/folders/1O9iJj2d0fSE9541ENkiTGOyzM6nZNfix[ÂM NHẠC] Fingerstyle guitar nâng cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[ÂM NHẠC] Tự học piano trong 10 ngày

https://drive.google.com/drive/folders/1_TqeC23N7FoYa37AMHwsd56MoC9-VoHj[ÂM NHẠC] Tự học piano trong 10 ngày – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[ÂM NHẠC] Kỹ năng học guitar hiệu quả cho người mới bắt đầu

https://drive.google.com/drive/folders/1Ip4b7CnRJbz9MXTULfXawvSeslYaYmvK[ÂM NHẠC] Kỹ năng học guitar hiệu quả cho người mới bắt đầu – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

25.Phong thủy cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/1mY8PHj-qTxtaQ5kNJc0O_giuDDes9kGz25.Phong thủy cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

24.Nhiếp ảnh gia cho người mới bắt đầu

https://drive.google.com/drive/folders/13pilzzL1cC_P-DhdevyyDIVfGmKcNz2F24.Nhiếp ảnh gia cho người mới bắt đầu – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

23.Nói thỏa thích 8 tiếng không lo mất giọng

https://drive.google.com/drive/folders/1n4MZVUl7wh7VS-lOCh0I42xG2sASGEL_23.Nói thỏa thích 8 tiếng không lo mất giọng – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

22.Luyện phát âm chuẩn và giọng nói lôi cuốn

https://drive.google.com/drive/folders/1megZQ3kOrbGRztm2ytEAdNyAlBi6k13U22.Luyện phát âm chuẩn và giọng nói lôi cuốn – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

19.Học trang điểm – dấu mốc thay đổi chính mình

https://drive.google.com/drive/folders/1-xSGDxD2v7_om6fcPUTIjXvN3rP4Yhp619.Học trang điểm – dấu mốc thay đổi chính mình – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

17.Học làm móng gel cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/1O-rRJ4W5STg4oEop1-QRlP7R3vBNdLlT17.Học làm móng gel cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

16.Hành trình kiểm soát cảm xúc

https://drive.google.com/drive/folders/1QUtV-H0EFzU2iWrc59cUPaH0Z0nTD88K16.Hành trình kiểm soát cảm xúc – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

14.Giảm cân thần tốc với 20′ tập luyên mỗi ngày

https://drive.google.com/drive/folders/1uCoaNgKatLnbmbzKfQKxsM0tqN6UuQZk14.Giảm cân thần tốc với 20′ tập luyên mỗi ngày – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

15.Giáo dục sớm cho trẻ từ 0-6 tuổi

https://drive.google.com/drive/folders/1B6q9hZl5TU_GHIKCgY8RImGImHeKcnLz15.Giáo dục sớm cho trẻ từ 0-6 tuổi – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

13.Guitar đệm hát trong 30 ngày

https://drive.google.com/drive/folders/1DnQBr6ehCuBRiubsaKv0YhEyfcJF9Bz-13.Guitar đệm hát trong 30 ngày – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM
29.TS Lê Thẩm Dương – Thẩm định lòng tin

https://drive.google.com/drive/folders/1EgP20fpSd5M5uJPZF3jPm98CL4mcGkOK29.TS Lê Thẩm Dương – Thẩm định lòng tin – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

28.Tinh thông minmap trong 30 ngày

https://drive.google.com/drive/folders/19Oko2nh2rpAXLNVnAaZ3hd0F-pNaR3PZ28.Tinh thông minmap trong 30 ngày – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

27.Tạo động lực cho người khác tạo thành công cho chính mình

https://drive.google.com/drive/folders/1NwAGlZT9GqN_1kO01elw2oGgzmp2AO-t27.Tạo động lực cho người khác tạo thành công cho chính mình – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

45.Bí quyết nấu ăn để trở thành nàng dâu đảm đang

https://drive.google.com/drive/folders/1qyxNIt-SsXv1cYLYJBMOEZnmKeLVFRSl45.Bí quyết nấu ăn để trở thành nàng dâu đảm đang – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

44.Yoga trực tuyến – khỏe đẹp ngay tại nhà

https://drive.google.com/drive/folders/19z1zk_saTsnITRxKcGHR-7a8Wh-pPi6m44.Yoga trực tuyến – khỏe đẹp ngay tại nhà – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

43.YOGA trẻ hóa – Làm đẹp cho khuôn mặt

https://drive.google.com/drive/folders/1baecc2KGr87KXk6GXSDvQMcJPDLtPt9043.YOGA trẻ hóa – Làm đẹp cho khuôn mặt – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

41.Trở thành phù thủy pha chế ngay tại nhà

https://drive.google.com/drive/folders/1YqMsUyiK4WKKTAr67o9e53ccPFme6OBT41.Trở thành phù thủy pha chế ngay tại nhà – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

40.Thiền khí công

https://drive.google.com/drive/folders/1fGjpKMclucbvAML2Qfu66Zo23sqx5-Or40.Thiền khí công,bí quyết nâng cao sức khỏe – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

37.TS. Lê Thẩm Dương Từ lãnh đạo đến lãnh đạo cấp 5

https://drive.google.com/drive/folders/1T0TRSv3bwGZh8NQZyGDv5Pukk6yDNGyL37.TS. Lê Thẩm Dương Từ lãnh đạo đến lãnh đạo cấp 5 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

36.TS. Lê Thẩm Dương Lãnh đạo là một nghề phải học

https://drive.google.com/drive/folders/1IxWJZmpcQI6zC28osJBsoFMbkwvJM48i36.TS. Lê Thẩm Dương Lãnh đạo là một nghề phải học – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

35.TS. Lê Thẩm Dương : Chiến lược tài chính

https://drive.google.com/drive/folders/1BdqHReW2xylK_6U1l-5fyhXEzjqqVcCA35.TS. Lê Thẩm Dương : Chiến lược tài chính – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

34.Ts. Lê Thẩm Dương – Quản trị cảm xúc

https://drive.google.com/drive/folders/1DPDHaoXq4WtD-oQBmKeEOqU2sViepD9j34.Ts. Lê Thẩm Dương – Quản trị cảm xúc – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

33.TS. Lê Thẩm Dương – Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao

https://drive.google.com/drive/folders/16spV8PHP1BJD0bZJMaSBzUa3waAFfVcM33.TS. Lê Thẩm Dương – Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

32.TS. Lê Thẩm Dương – Kỹ năng tuyển dụng nhân viên

https://drive.google.com/drive/folders/1k6iPKKZN9J0tPZgkfKCny7HJstp6uz4g32.TS. Lê Thẩm Dương – Kỹ năng tuyển dụng nhân viên – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

31.TS Lê Thẩm Dương Tái cấu trúc để thành công

https://drive.google.com/drive/folders/1vloQU9j1JnfqN8aFUTyOkYZo5-MuZu0G31.TS Lê Thẩm Dương Tái cấu trúc để thành công – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

30.TS Lê Thẩm Dương :Tổng quan về quản trị rủi ro

https://drive.google.com/drive/folders/1yiizbjQagHuerUOdbpVbdKYY83r3WrVb30.TS Lê Thẩm Dương :Tổng quan về quản trị rủi ro – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

26.Sketchnote – Diễn họa thông tin bằng hình ảnh

https://drive.google.com/drive/folders/1oV74kFuTi1ROzEtcQQuJG1ITlD3OXe-K26.Sketchnote – Diễn họa thông tin bằng hình ảnh – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

12.Guitar đệm hát cơ bản từ A-Z

https://drive.google.com/drive/folders/1PDj7B3zvE3_Ksh5pOQA1QJUgKrRTa_3712.Guitar đệm hát cơ bản từ A-Z – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

10.Chọn ngày giờ tốt cho cá nhân

https://drive.google.com/drive/folders/1_-E_7jo9VyFs0jVreu1XN-Hru0IsIEQO10.Chọn ngày giờ tốt cho cá nhân – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

09.Chinh phục Ukulele trong 7 ngày

https://drive.google.com/drive/folders/1izkt-ebzZkzzRXS844y8uGepVNOGLixk09.Chinh phục Ukulele trong 7 ngày – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

08.Cùng khởi đầu đam mê bánh trái với đầu bếp chuyên nghiệp

https://drive.google.com/drive/folders/1ZKsdLbbdpu7W1fJM25UtBdZ9DfljRnQ908.Cùng khởi đầu đam mê bánh trái với đầu bếp chuyên nghiệp – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

07.Cùng học ảo thuật với vòm miệng cùng beatboxer số 1 Việt Nam Minh Kiên

https://drive.google.com/drive/folders/14FqhVJhsPcSvSmVZN803PVAvLAy7A65y07.Cùng học ảo thuật với vòm miệng cùng beatboxer số 1 Việt Nam Minh Kiên – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

06.Cake for birthday – Tự làm bánh sinh nhật tại nhà

https://drive.google.com/drive/folders/1LfFoSOmcLL-qZFX0aPuREBSXu0le4S6o06.Cake for birthday – Tự làm bánh sinh nhật tại nhà – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

05.Các kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp

https://drive.google.com/drive/folders/1HWFobPiz1vt5aVIHXtY6lnKSYt8dymfu05.Các kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

04.Bí quyết ứng xử khéo léo

https://drive.google.com/drive/folders/1VFbB1_DFXnz3fU0aqFDXFLElKJHl41Q804.Bí quyết ứng xử khéo léo – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

03.Bí kíp quản trị thời gian để tăng hiệu quả học tập và công việc

https://drive.google.com/drive/folders/18xGxJxc9YjCXPF9vahH8gIAZKIBM4ijK03.Bí kíp quản trị thời gian để tăng hiệu quả học tập và công việc – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

Bí quyết tạo sức hút cá nhân

https://drive.google.com/drive/folders/1e7IkhgbOY4vVkFu9yme1tv76ttEWuoxt01. Bí quyết tạo sức hút cá nhân – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 05.Lấy tin tự động

https://drive.google.com/drive/folders/1yAmUi4bUonVdaC2zHh2pOuividwwWGio[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 05.Lấy tin tự động,HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 04.Lập trình web chuyên nghiệp với PHP Lv3

https://drive.google.com/drive/folders/1oCEt7BlbpJ8Qo1O7X40I56p8utjR-clf[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 04.Lập trình web chuyên nghiệp với PHP Lv3 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 03. Lập trình web chuyên nghiệp với PHP Lv2

https://drive.google.com/drive/folders/1hvYfYFaeOuL69IHkDCZzXmx20ZwpRle-[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 03. Lập trình web chuyên nghiệp với PHP Lv2 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 09.Lập trình Webservice cho di động

https://drive.google.com/drive/folders/1AMzn7hCkesfaxuzJeTcktGPhMiCeMfIG[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 09.Lập trình Webservice cho di động – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 01.Growth Hacking

https://drive.google.com/drive/folders/1-muHRIu7Pnkr3fUQxjMwRy1xI04wwQFn[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 01.Growth Hacking – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 02.Lập trình web chuyên nghiệp với PHP LV1

https://drive.google.com/drive/folders/1I9l1WVIDB9VZ8xKuPBEOa7pNku2ZKAEd[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 02.Lập trình web chuyên nghiệp với PHP LV1 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 08.Trang tri website bang CSS

https://drive.google.com/drive/folders/1Jl6Cw-2Dr6HWamNtE-Sbi1ckyAYOSgr2[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 08.Trang tri website bang CSS – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 06.Thiet ke Layout cho website voi HTML5 va CSS3

https://drive.google.com/drive/folders/10GdQEO1U7Nbdue2MNFx_fFZV0KwWRtEI[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 06.Thiet ke Layout cho website voi HTML5 va CSS3 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 07.Thiết kế giao diện web với HTML và CSS

https://drive.google.com/drive/folders/1jbsp6NUpEMQb_Ni63cpfa9x1j5yU5-HB[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 07.Thiết kế giao diện web với HTML và CSS – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

24.Trọn bộ diễn họa kiến trúc từ A đến Z với 3DSMAX

https://drive.google.com/drive/folders/1GUs5w9WiTKONrlO8sON2mud80fs12-G224.Trọn bộ diễn họa kiến trúc từ A đến Z với 3DSMAX,Aray và Photoshop – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

23.Thiết kế website trong 30 phút bằng các công cụ

https://drive.google.com/drive/folders/1SeWp5QSVKE7LupviJuIn-RtNlvbFzrDZ23.Thiết kế website trong 30 phút bằng các công cụ – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

22.Thiết kế website bán hàng của riêng bạn trong 3 ngày không cần code

https://drive.google.com/drive/folders/1d-n_OsVp63OdZiTOVsKdep0Sf1-fdLlV22.Thiết kế website bán hàng của riêng bạn trong 3 ngày không cần code – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

21.Thiết kế Web với Photoshop và cách kiếm tiền từ công việc Freelance

https://drive.google.com/drive/folders/15Y6IsSXIZspdIMoJYNM3IftHGwZR94zF21.Thiết kế Web với Photoshop và cách kiếm tiền từ công việc Freelance – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

19.Tối ưu ứng dụng android thông qua app tải và nghe nhạc

https://drive.google.com/drive/folders/16gqkp1j6c2ECFgq845smYITxGcvPQ8O019.Tối ưu ứng dụng android thông qua app tải và nghe nhạc – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

18.Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript

https://drive.google.com/drive/folders/13HmNMSlY7maFyMr6gXskbtQp1EqXyyEz18.Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

17.Luyện thi chứng chỉ quốc tế ISTQB cho Tester

https://drive.google.com/drive/folders/10rZ7zm7tll2d9BpviakCb8A7ia-i-1iM17.Luyện thi chứng chỉ quốc tế ISTQB cho Tester – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM
15.Lập trình ứng dụng android trong 6 tuần

https://drive.google.com/drive/folders/1hUv94jjsZ6_rXsi54-np5p_47ImwEnV515.Lập trình ứng dụng android trong 6 tuần – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

14.Lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao trong 6 tuần – Thực hành tự tạo website tin tức

https://drive.google.com/drive/folders/17Fn133tvCTyNaoizIk4RLcELnGhk4iRJ14.Lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao trong 6 tuần – Thực hành tự tạo website tin tức – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

12.Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App

https://drive.google.com/drive/folders/1yPCQrmW4QDIKu5ZFVxCKn3X_5kQkP66712.Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

10.Kiếm tiền bằng việc thiết kế website hoàn chỉnh

https://drive.google.com/drive/folders/1_GqeSfLgdoDJoVurgWRi9iQsY8pigWkd10.Kiếm tiền bằng việc thiết kế website hoàn chỉnh – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

09.Internet of things started

https://drive.google.com/drive/folders/1_MwA1xrNICE_m7Un8vpdm0ZIJIGcbUwd09.Internet of things started – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

08.Học lập trình ứng dụng iOS thông qua 10 ứng dụng thiết thực

https://drive.google.com/drive/folders/1RAdCujD3mBd0OT2XGcbficvHg-AuqN1N08.Học lập trình ứng dụng iOS thông qua 10 ứng dụng thiết thực – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

07.Học lập trình iOS dùng Swift 3 theo phương pháp THỰC DỤNG qua 15 ứng dụng thực tế

https://drive.google.com/drive/folders/1RjB6bsZOJCVVOlIda2yDvhhY28DkA6OC07.Học lập trình iOS dùng Swift 3 theo phương pháp THỰC DỤNG qua 15 ứng dụng thực tế – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

06.Học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập

https://drive.google.com/drive/folders/1yVP8ORmVpsY1NiWnYo6fEoE2ZIK_01Bw06.Học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

05.Docker cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/1lZfbS_uvw0Q7nPEL7NqrX7QDKplOCuX105.Docker cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

04.Chế tạo máy bay cánh bằng điều khiển từ xa RC

https://drive.google.com/drive/folders/1BVxU7BeuG4ajgDdbb8VngbEOt7FDqKKM04.Chế tạo máy bay cánh bằng điều khiển từ xa RC – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

03.Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

https://drive.google.com/drive/folders/1nKfzRUvQ8-2SKVEpr2aKVjk79kBhLgsT03.Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

02.All in one

https://drive.google.com/drive/folders/1Cu2aHXhBsCyYOBe5e3Kp8xRS9sWBXk7N02.All in one,html-css3.boostrap 4 và học cắt web từ file thiết kế qua 20 bài tập thực tế – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 03.TOÀN TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

https://drive.google.com/drive/folders/1hOEF35YKho8tEsamQlzApM0UDaCvYQuq[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 03.TOÀN TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/1gSIhg3GS01qntSi3vtswH5ZW3_QCVdP8Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 02.Đồ án thực hành Photoshop tới website

https://drive.google.com/drive/folders/1D17jBLaGYYabw2LA6s37ky4u0ZVe-wor[THIẾT KẾ] 02.Đồ án thực hành Photoshop tới website – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 03.Photoshop cho người mới bắt đầu

https://drive.google.com/drive/folders/13Oi3BH5qWW6SBu3xLIzclBGef4UkgVHz[THIẾT KẾ] 03.Photoshop cho người mới bắt đầu – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 01.50 Bài hướng dẫn Photoshop

https://drive.google.com/drive/folders/1d-DlFOIAMi-jfHTLNbfFNhYB_AnTBMVD[THIẾT KẾ] 01.50 Bài hướng dẫn Photoshop – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 09.XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC BẰNG SKETCHUP – CƠ BẢN

https://drive.google.com/drive/folders/1dLdOnW_5cf2iNA7O9CjuZv7u1dzAIN_f[THIẾT KẾ] 09.XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC BẰNG SKETCHUP – CƠ BẢN – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 08.THIẾT KẾ LOGO – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ẤN TƯỢNG

https://drive.google.com/drive/folders/1MNYPAQRtq094q0a91v5bn2kJRjhexigr[THIẾT KẾ] 08.THIẾT KẾ LOGO – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ẤN TƯỢNG – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 07.Tất tần tật về Photoshop Lightroom

https://drive.google.com/drive/folders/1X-dKLq1EYwCCKsuhM0vzG-e0eXU6QrkM[THIẾT KẾ] 07.Tất tần tật về Photoshop Lightroom – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 06.Nhạc điện tử – Học làm nhạc EDM cho người mới bắt đầu

https://drive.google.com/drive/folders/1tAaPCBicMh0J3Umo2qj146iASOVeh4qD[THIẾT KẾ] 06.Nhạc điện tử – Học làm nhạc EDM cho người mới bắt đầu – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 05.LẬP TRÌNH MATLAB

https://drive.google.com/drive/folders/1HEYGcP5mGDHg_RwiSE29DtiRIGHZJxEW[THIẾT KẾ] 05.LẬP TRÌNH MATLAB – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 04.KỸ XẢO PHIM VỚI AFTER EFFECT CHO NGHỀ DỰNG PHIM

https://drive.google.com/drive/folders/1JIufo9Hg7bCybFweu2C-53E7TFeGTfiE[THIẾT KẾ] 04.KỸ XẢO PHIM VỚI AFTER EFFECT CHO NGHỀ DỰNG PHIM – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 03.HỌC NHIẾP ẢNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

https://drive.google.com/drive/folders/1gm_HstsGlF8T4l4wseCeeEsBINuVbhFz[THIẾT KẾ] 03.HỌC NHIẾP ẢNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 02.HỌC DIỄN HỌA 3D NỘI THẤT TỪ A ĐẾN Z VỚI 3DS MAX

https://drive.google.com/drive/folders/1FV7bpWQbkGO45B7HLNFZXZWcWajymU5F[THIẾT KẾ] 02.HỌC DIỄN HỌA 3D NỘI THẤT TỪ A ĐẾN Z VỚI 3DS MAX, VRAY VÀ PHOTOSHOP – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 01.AUTOCAD CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

https://drive.google.com/drive/folders/11QszxADkPd8sHg6j6Ev8X7O5fNj0Cehu[THIẾT KẾ] 01.AUTOCAD CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Photoshop cho thiết kế web – 488MB

https://drive.google.com/drive/folders/1rfmcPE7OIIscB4PzaZUQNjLJnz3rWtb6[IT] Photoshop cho thiết kế web – 488MB – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] 34 Tuyệt chiêu chinh phục Photoshop

https://drive.google.com/drive/folders/16EgtwvDsPeJQVnC7JpGSAX4MsV564K6g[IT] 34 Tuyệt chiêu chinh phục Photoshop – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Kỹ năng photoshop cho họa sỹ Concept Art

https://drive.google.com/drive/folders/1nS9x2vRBBh3fpJUCHCboBOlZQQkvi_93[IT] Kỹ năng photoshop cho họa sỹ Concept Art – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] – Làm chủ photoshop trong 7 ngày

https://drive.google.com/drive/folders/1YK_jFmEwUttKGVQozkS_bLaj9FJGlePs[IT] – Làm chủ photoshop trong 7 ngày – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Học Illustrator

https://drive.google.com/drive/folders/1vgX4yXScuWpAHZRGjQohbNIjKr9HgxS8[IT] Học Illustrator, photoshop và animate cc 2017 thông qua bài tập thực tế – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Thành thạo Photoshop từ cơ bản đến nâng cao

https://drive.google.com/drive/folders/1dzdq019A_wJAhaDbKy2QLMAaFOP-74OD[IT] Thành thạo Photoshop từ cơ bản đến nâng cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 15.Revit Family addaptive cơ bản và nâng cao

https://drive.google.com/drive/folders/1wGbDZ13Rj_1WI_VpiNqTYhE6pBQ22edw[THIẾT KẾ] 15.Revit Family addaptive cơ bản và nâng cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 05.Ecotec Cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/1yIrRhB0kNgmlchMiCEs8DD4Gx7zHBH0l[THIẾT KẾ] 05.Ecotec Cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 08.Infrawork 360

https://drive.google.com/drive/folders/1R_bEhkktrxMUpE9yBWNgqN86camXVZu5[THIẾT KẾ] 08.Infrawork 360 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 17.Revit Family cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/12Np9Oxsc2MpvhJms1sUMASE-anD7tbZr[THIẾT KẾ] 17.Revit Family cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 11.Naviswork Phần 2

https://drive.google.com/drive/folders/1j4GYTCac9doQ19K2HLbMW5h7UiHekHB5[THIẾT KẾ] 11.Naviswork Phần 2 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 03.BIM Glue

https://drive.google.com/drive/folders/1lOBRNjnxYyWsCwC9MMHoIrXaA4HduuKY[THIẾT KẾ] 03.BIM Glue – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 07.Formit 360

https://drive.google.com/drive/folders/1QntR1LrD9fDIVzJv2RE6g4-ghB0F31X1[THIẾT KẾ] 07.Formit 360 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 09.Làm quen với Revit

https://drive.google.com/drive/folders/1KkOHIb0k6nUkEA8xBs1g3-mZ3mudiNeU[THIẾT KẾ] 09.Làm quen với Revit – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 12.Revit Architecture Conceptual Mass Family

https://drive.google.com/drive/folders/1qz5NwRE6FJshI1JgPMcdJsO1687goK56[THIẾT KẾ] 12.Revit Architecture Conceptual Mass Family – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 16.Dynamo cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/1Zus3K_Kr5Czo0RCelIi8Th93e0_5NOjs[THIẾT KẾ] 16.Dynamo cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM
[THIẾT KẾ] 10.Naviswork Cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/1law4hFA91vsGOZtqYGYu4inOH1iTjrJY[THIẾT KẾ] 10.Naviswork Cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 04.Dynamo nâng cao

https://drive.google.com/drive/folders/1DMIx5maMKdgHTRtVs95JlYFSbMBU6n20[THIẾT KẾ] 04.Dynamo nâng cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 13.Revit Architecture Nâng cao

https://drive.google.com/drive/folders/1onq0HwFKurHDjp4ZQXsC578_i2j9JLMc[THIẾT KẾ] 13.Revit Architecture Nâng cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 02.Autocad 2015

https://drive.google.com/drive/folders/17579J-mdAiVtrbEWa2pWZEJdUPBRLMgi[THIẾT KẾ] 02.Autocad 2015 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 21.Revit Structure Concrete

https://drive.google.com/drive/folders/1VfedxxMrtvK6bWccXe5GCiFYzeI5a4gf[THIẾT KẾ] 21.Revit Structure Concrete – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 01.00steel

https://drive.google.com/drive/folders/1rCQb1W5F38_YMVbX9IwZE5h8YipDiHGq[THIẾT KẾ] 01.00steel – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 06.Revit Structure Family

https://drive.google.com/drive/folders/1qdQghymdRnCJQ5gsLHNorZjCSgXj2DTB[THIẾT KẾ] 06.Revit Structure Family – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 14.Revit Architecture nền tảng

https://drive.google.com/drive/folders/1PpC9wjgcsAigFHDe0CLxbvkI_wc-bBiS[THIẾT KẾ] 14.Revit Architecture nền tảng – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 18.Revit Family Nâng cao

https://drive.google.com/drive/folders/1qi_eSvexpjDPBi_azjXiQsfba_rhxwSG[THIẾT KẾ] 18.Revit Family Nâng cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM
[THIẾT KẾ] 25.Sketup nâng cao

https://drive.google.com/drive/folders/1Hl_JTTol_HWErgj5wp5kA0ICtI9rku1z[THIẾT KẾ] 25.Sketup nâng cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 20.Revit MEP Family (Phần 1)

https://drive.google.com/drive/folders/17i3VXcsqER_qSVVYb9t7H1qtT-QKuAS6[THIẾT KẾ] 20.Revit MEP Family (Phần 1) – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 19.Revit MEP cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/1W3GLv25y3dkzyyrAHA8vOATnup3Xkoxk[THIẾT KẾ] 19.Revit MEP cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 22.Revit Structure Cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/1OZru-Q7vJz99oGwcTiBZA3xdayyracld[THIẾT KẾ] 22.Revit Structure Cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 23.Revit Structure Steel

https://drive.google.com/drive/folders/1_OT1dC_ehZueT9N05Dl11E35EeRsHE9I[THIẾT KẾ] 23.Revit Structure Steel – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[THIẾT KẾ] 24.Sketup cơ bản

https://drive.google.com/drive/folders/1Rj0QcpemUe9bFpEKG03Aa9UeH_2F78mM[THIẾT KẾ] 24.Sketup cơ bản – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

04.Dựng video chuyên nghiệp với Adobe Premiere

https://drive.google.com/drive/folders/1i9opdpSlS_Wz13KnQZRY2MH7T-Rf2utM04.Dựng video chuyên nghiệp với Adobe Premiere – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

14.Thành thạo tạo hình với 3DSMAX

https://drive.google.com/drive/folders/1_YV2JcQ0uaP8NQd2diSR9fSnvdEXBRiB14.Thành thạo tạo hình với 3DSMAX – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

13.Thành thạo AutoCAD 3D

https://drive.google.com/drive/folders/1SJVxgx1VO1m8TH0cO7gGn-Emt865pJE_13.Thành thạo AutoCAD 3D – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

11.Học viết kịch bản theo chuẩn Hollywood

https://drive.google.com/drive/folders/1WQkkL4BYDdRtp_EsMRusDRD8SD44D2lL11.Học viết kịch bản theo chuẩn Hollywood – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

08.Học thiết kế uxui cho ứng dụng và Website bằng Adobe Photoshop Muse và xd cc 2017

https://drive.google.com/drive/folders/1mlI3ccgBs_SS8J2d0QSSQN6hIjkwZSMJ08.Học thiết kế uxui cho ứng dụng và Website bằng Adobe Photoshop Muse và xd cc 2017 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

07.Trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp với Adobe Photoshop CC 2015

https://drive.google.com/drive/folders/1WZ0zVzquHS0RlXtU3LOgzsu44xI2N7qb07.Trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp với Adobe Photoshop CC 2015 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

06.Học làm video quảng cáo trong 3 ngày

https://drive.google.com/drive/folders/1NEQE2suUcwfkFHfFj4Gir-r3of65EdJ506.Học làm video quảng cáo trong 3 ngày – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

05.Học làm kỹ xảo trong sản xuất video bằng After Effects

https://drive.google.com/drive/folders/1XrpNzglX2QOmLU4hWZVnLUZ6gU0xNlni05.Học làm kỹ xảo trong sản xuất video bằng After Effects – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

03.Adobe Indesign CC 2015 tổng quát từ cơ bản đến nâng cao

https://drive.google.com/drive/folders/1PSiNz-5tQ1h2r8P3VgPzZWdOuzcnrwXp03.Adobe Indesign CC 2015 tổng quát từ cơ bản đến nâng cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

01.Adobe Illustrator 2015-cơ bản đến nâng cao

https://drive.google.com/drive/folders/1KIt7f7F2pTOMf84pCvgsYpRSW2AkbCBg01.Adobe Illustrator 2015-cơ bản đến nâng cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

Thiết kế đồ họa

https://drive.google.com/drive/folders/1UkihMx5DYxJ88C8EYyBWxUZN0E7mCyGQThiết kế đồ họa – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

Khóa học thiết kế phần 5

https://drive.google.com/drive/folders/1j6bBwwD4lqUUnVXUULYGnfoBfAJ-cWXzKhóa học thiết kế phần 5 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

Khóa học thiết kế phần 4

https://drive.google.com/drive/folders/1o5DSwuyDONGbuFQmBnKm3oBp7WrQHniSKhóa học thiết kế phần 4 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

Khóa học thiết kế khodohoa.vn phần 3

https://drive.google.com/drive/folders/1275Yrs5tfakB6WbF_GdBiLi7A5w-i8lfKhóa học thiết kế khodohoa.vn phần 3 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM
Thành thạo Adobe Illustrator từ cơ bản đến nâng cao

https://drive.google.com/drive/folders/1lLoL9FcZmaY7mcXVMjsd8myiwDU-DcWOThành thạo Adobe Illustrator từ cơ bản đến nâng cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

HỌC THIẾT KẾ WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

https://drive.google.com/drive/folders/1A425Ckh6iDOKryOdziVyQrpZSR4_aRc5HỌC THIẾT KẾ WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

LÀM CHỦ AUTOCAD MECHANICAL 2018 TRONG 10 GIỜ

https://drive.google.com/drive/folders/1j9BPfZhog7eww94TR6-3j-Ld4WiWdEvoLÀM CHỦ AUTOCAD MECHANICAL 2018 TRONG 10 GIỜ – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

Làm video với premiere pro cho người mới bắt đầu

https://drive.google.com/drive/folders/1aaGbPLrSlDc8ovRdL2pjQYzC3yIFXWdPLàm video với premiere pro cho người mới bắt đầu – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[TIN HỌC VĂN PHÒNG] 01.Powerpoint chinh phục Lòng người

https://drive.google.com/drive/folders/19LxlERHbAqLnYil_0uKBwfZZEOJeZ2Gf[TIN HỌC VĂN PHÒNG] 01.Powerpoint chinh phục Lòng người – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[TIN HỌC VĂN PHÒNG] Thiết kế Powerpoint chuyên nghiệp

https://drive.google.com/drive/folders/19O0FOMAqqpGo5H7SfJ44-lKvVqZ1ab-a[TIN HỌC VĂN PHÒNG] Thiết kế Powerpoint chuyên nghiệp – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 03.TOÀN TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

https://drive.google.com/drive/folders/118XbSmihlSuY9fZNBrIYP8qDbzURkaBD[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 03.TOÀN TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 02.LẬP TRÌNH WINFORM VỚI C# 10 ỨNG DỤNG

https://drive.google.com/drive/folders/1prN5q6lk2Vq-S8JaRpHZCvhvBuV3bovG[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 02.LẬP TRÌNH WINFORM VỚI C# 10 ỨNG DỤNG – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 01.HACKER MŨ TRẮNG AEH

https://drive.google.com/drive/folders/18hFJVc8KkKKEGqfo9owTLkQp2Pm5-_ND[CÔNG NGHỆ THÔNG TIN] 01.HACKER MŨ TRẮNG AEH – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] – Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công

https://drive.google.com/drive/folders/1yMSfgQPm2XsgIE9EZXwiU33iLqzOK-QT[IT] – Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] 14.Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

https://drive.google.com/drive/folders/1qyG3ncyPf3nmZ_f1v6jgE46Jjbeb1wx5[IT] 14.Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] – Bí quyết chinh phục hoàn toàn nét vẽ và hiệu ứng trong Adobe Photoshop

https://drive.google.com/drive/folders/1gJATxjnjY7_HSyRwOePhSpmOhiBNBjEA[IT] – Bí quyết chinh phục hoàn toàn nét vẽ và hiệu ứng trong Adobe Photoshop – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Chinh phục Excel theo chuẩn Quốc tế MOS – 6GB

https://drive.google.com/drive/folders/1gGBR8VBau1Hdm44ed0C-kiCLkpM-2HAF[IT] Chinh phục Excel theo chuẩn Quốc tế MOS – 6GB – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Học photoshop một cách bài bản để trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp

https://drive.google.com/drive/folders/1y_zSzEo6IuCPaThoCdaCFM9VsQIOLsp1[IT] Học photoshop một cách bài bản để trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Trở thành chuyên gia báo cáo số liệu với Excel

https://drive.google.com/drive/folders/1mZKbEE_XhuQ-r2OUZBCaoE7IdkbjIpk-[IT] Trở thành chuyên gia báo cáo số liệu với Excel – 2,7GB – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Trái ngành thành thạo photoshop

https://drive.google.com/drive/folders/16RNK_gm3psA1uPV2mA69CEb7QDWlkbyB[IT] Trái ngành thành thạo photoshop – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] CỐT LÕI JAVA WEB JSP-SERVLET CORE QUA DỰ ÁN WEB HỌC TOEIC TRỰC TUYẾN

https://drive.google.com/drive/folders/1Uf4pwwC-gPcOioBG9MUzm_c_xTxBff0n[IT] CỐT LÕI JAVA WEB JSP-SERVLET CORE QUA DỰ ÁN WEB HỌC TOEIC TRỰC TUYẾN – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] 12.Sở hữu website KINH DOANH, Combo 5 Dự án Thực Tế – WordPress

https://drive.google.com/drive/folders/19j1eaYCzrUVn0Bj6hRVNGgmpahwvKLBN[IT] 12.Sở hữu website KINH DOANH, xây dựng web cho KHÁCH HÀNG. Combo 5 Dự án Thực Tế – WordPress – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] TYPESCRIPT – ES6 (JAVASCRIPT) QUA DỰ ÁN SHOPPING CART – NỀN TẢNG NODE.JS VÀ ANGULARJS 2

https://drive.google.com/drive/folders/1vZlEmqQZ31FVxxExTfBz4umhiFBgTeB3[IT] TYPESCRIPT – ES6 (JAVASCRIPT) QUA DỰ ÁN SHOPPING CART – NỀN TẢNG NODE.JS VÀ ANGULARJS 2 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] LẬP TRÌNH ANDROID QUA ỨNG DỤNG ORDERFOOD

https://drive.google.com/drive/folders/1K5KSIsSoPjiBeqt6GQgoN-uVMVLjhr-v[IT] LẬP TRÌNH ANDROID QUA ỨNG DỤNG ORDERFOOD – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Tạo Website miễn phí bằng Blogspot và SEO hiệu quả

https://drive.google.com/drive/folders/149cfrwyS1Rp–CDIInHEUXf_j2JTp7_U
[IT] Khởi đầu thiết kế website với HTML, CSS

https://drive.google.com/drive/folders/1cVRaJmWdezCmIYQXoZ0zyQRMBG6IAaAm[IT] Khởi đầu thiết kế website với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống chấm công – nhân sự

https://drive.google.com/drive/folders/1USw5Odn_yX-Jn2fK8FjEg_d4dawsd34a[IT] C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống chấm công – nhân sự – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Lap trinh Android can ban den nang cao

https://drive.google.com/drive/folders/1AjjTbnAIXxi_8GhgQrmUadmNFM57aRhO[IT] Lap trinh Android can ban den nang cao – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime

https://drive.google.com/drive/folders/100E2v8nFimRuLbWDFVxev9ds1w8kcQVy[IT] Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

https://drive.google.com/drive/folders/1pA2YhDRy0lBWJggjsbZDBTiuXkPTLmJ8[IT] Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Làm phim hoạt hình 3D với MAYA

https://drive.google.com/drive/folders/1Rlp8aZ8pHLjk48BBMhfT57C18qbTfQke[IT] Làm phim hoạt hình 3D với MAYA – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Thành thạo C++ qua 108 bài học

https://drive.google.com/drive/folders/1aHijpSmS8u5T7paxr_l0lygPYTrXadPB[IT] Thành thạo C++ qua 108 bài học – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Trang tri website bằng CSS

https://drive.google.com/drive/folders/1ImKAcvvsSPr7TiiV5I1WMBIawEhyc4zU[IT] Trang tri website bằng CSS – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Thiết kế giao diện web với HTML và CSS

https://drive.google.com/drive/folders/1gi2Jd98_UcnAhvcEs4nVV4nSH_m6LVTG[IT] Thiết kế giao diện web với HTML và CSS – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Lập trình Webservice cho di động

https://drive.google.com/drive/folders/1KZAvwMxI5jIYmUHeHy2MFOhe6TRRtQvT[IT] Lập trình Webservice cho di động – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Lấy tin tự động HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP

https://drive.google.com/drive/folders/1IgHDU5abQfDNitNJU5JBQSkvYhJNL84q[IT] Lấy tin tự động,HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Lập trình web chuyên nghiệp với PHP Lv3

https://drive.google.com/drive/folders/1_y4uYHC1uhl_aCGtvSWSS6EPomOzZkVP[IT] Lập trình web chuyên nghiệp với PHP Lv3 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Lập trình web chuyên nghiệp với PHP LV1

https://drive.google.com/drive/folders/1SaIZY3j50tFpm5dXrKldkWi9z4YL9s2S[IT] Lập trình web chuyên nghiệp với PHP LV1 – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

[IT] Growth Hacking – Chiến lược cá chép hóa rồng cho Doanh nghiệp

https://drive.google.com/drive/folders/1SNoeGVt_5BcOAOxr78gP9snGHDQi5LQY[IT] Growth Hacking – Chiến lược cá chép hóa rồng cho Doanh nghiệp – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: