Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Hostarmada là gì? Đây là một hosting như thế nào?

Hiện tại Armada có chính sách trả hoa hồng lên đến 50$ cho mỗi sale bạn bán được. Một hoa hồng cực cao cho gói hosting giá 1,2$/. Để có 1 tài khoản và hosting domain thì bạn phải mua với giá 14$. Tuy nhiên nếu bạn mua qua link của mình thì bạn sẽĐọc tiếp “Hostarmada là gì? Đây là một hosting như thế nào?”